REKLAMACIJE

By | 01/06/2021

REKLAMACIJE

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14 , 110/15) korisnici svoje reklamacije mogu podnositi isključivo pismenim putem, na sljedeće načine:

Osobno ili putem pošte na adresu:LOŠINJ USLUGE D.O.O.
G.GARIBALDI 4
51550 MALI LOŠINJ
Hrvatska

Putem e-maila: reklamacije@losinj-usluge.hr

Molimo da u svom prigovoru obavezno navedete adresu i odgovarajuće kontakt podatke na koje će se uputiti odgovor.

Radno vrijeme ureda : pon-pet  od 07:00 do 15:00 sati Prijem stranaka: pon – pet od 08:00 do 13:00 sati (Pauza 11:00-11:30 sati)  Prijem stranaka i prema dogovoru van uredovnog vremena prijema stranaka

Telefon: 051/233213