INFORMACIJE

 PRISTUP INFORMACIJAMA

1. Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama

1.Odluka imenovanju sluzbenika za informiranje

Temeljem odredbe članka 13. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013), direktor tvrtke Lošinj usluge d.o.o., dana 21.07. 2014.  godine donosi ovaj dokument.

2. Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

2.Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija

Temeljem odredbe članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013), direktor tvrtke Lošinj usluge d.o.o., dana 21.07. 2014.  godine donosi ovaj dokument.

3. Katalog informacija

3. Katalog informacija

Temeljem odredbe članka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013), direktor tvrtke Lošinj usluge d.o.o., dana 21.07. 2014.  godine donosi ovaj dokument.

4.Zahtjev za pristup informacijama

a.) Obrazac 2-Zahtjev za pristup informacijama
b.) Obrazac 3-Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
c.) Obrazac 4-Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Sve obrasce mozete skinuti i sa ove stranice : http://www.pristupinfo.hr/preuzimanje-obrazaca/

5.Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacijama

Temeljem odredbe članka 19. stavka 3.  Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013), povjerenica za informiranje, dana 24.01. 2014.  godine donosi ovaj dokument.

Na temelju članka 18. Zakona o pravu na pristup informacijama državni tajnik donosi: