Monthly Archives: December 2022

J A V N I P O Z I V ZA DOSTAVU PONUDE ZA SAJAM

By | 19/12/2022

Naručitelj Lošinj usluge d.o.o. pokrenuo je nabavu:        Održavanje sajma robe široke potrošnje za 2023.g.  Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13, 143/13,120/16 i 114/22), za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 Eura (bez PDV-a), naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi. Za sve zainteresirane  molimo… Read More »

ZAVRŠENO JAVNO SAVJETOVANJE

By | 05/12/2022

Sa danom 04.12.2022.godine završeno je Javno savjetovanje za Prijedlog novog Cjenika usluga parkiranja na području Grada Malog Lošinja (od 04.studenog do 04.prosinca 2022.g.) Izvješće sa provedenog savjetovanja : Izvjesce sa provedenog javnog savjetovanja na prijedlog Cjenika usluga parkiranja