O NAMA

-POSLOVNA ISKAZNICA DRUŠTVA

Lošinj usluge d.o.o.
Dražica 17/A
51550, Mali Lošinj
OIB: 56737455614
MBS: 02029979

IBAN : HR7923400091110212404
BIC (SWIFT): PBZG HR2X

BIC – Bank Identifier Code ili SWIFT adresa je jedinstvena internacionalna oznaka/adresa banke.
BIC (SWIFT adresa) Privredne banke Zagreb d.d. je  PBZGHR2X – za devizne naplate iz inozemstva- for foreign payments


DJELATNOSTI DRUŠTVA

Društvo Lošinj usluge d.o.o. iz Malog Lošinja je društvo ograničene odgovornosti za promet u vlasništvu Grada Malog Lošinja čija je temeljna djelatnost naplata parkirališnih površina na području Grada Malog Lošinja. Društvo prosječno zapošljava 15 radnika tokom cijele godine dok se tijekom ljetnih mjeseci taj broj udvostruči.

Uz navedeno, još neke djelatnosti društva su:
– upravljanje i održavanje sportskih objekata
– održavanje javnih površina
– uklanjanje olupina s javnih površina
– održavanje zelenih površina i hortikulturalnog uređenja
– održavanje sajmova, kongresa i izložbi
– pomorski i obalni prijevoz
– prijevoz putnika u javnom prijevozu.


MISIJA I VIZIJA DRUŠTVA

Vizija Društva je stvoriti uređeni sustav prometa u mirovanju na području Grada Malog Lošinja kako bi se smanjile prometne gužve i problem parkiranja. Pogotovo tokom ljetnih mjeseci. Biti primjer načina rješavanja prometa u mirovanju u manjim turističkim mjestima na otocima i priobalju.

Misija Društva je brinuti o gradskim parkiralištima i prometnicama koje spadaju pod nadležnost lokalne samouprave. Vršiti naplatu parkirališta brinući o komercijalnoj isplativosti s jedne strane i problemima lokalnog stanovništva s druge strane. Unaprijeđivati tehnologiju i znanja u cilju poboljšanja poslovnih procesa. Konstantno unaprijeđivati infrastrukturu i implementirati nove tehnologije s ciljem poboljšanja poslovnih procesa.


ORGANI DRUŠTVA

Skupština Društva –  Skupština društva – osnivački akt   Izjava društva 23.10.2014

Uprava društva bira Skupština Društva  –  Članovi uprave od osnutka do danas:
– 2006. – direktor      Društva Vojmir Viskov
– 2006. – direktorom Društva postaje Nela Miculinić Glavan
– 2007. – direktorom Društva postaje Mario Skočibušić
– 2008. – direktorom Društva postaje Daniel Kljaić, struč. spec. ing. traff.

 1. -Zapisnik sa 16 sjednice Skupštine Društva
 2. -Zapisnik sa 17 sjednice Skupštine Društva
 3. Zapisnik sa 18 sjednice Skupštine društva
 4. Zapisnik sa 19 sjednice Skupštine društva
 5. Zapisnik sa 20 sjednice Skupštine društva
 6. Zapisnik sa 21 sjednice Skupštine društva
 7. -Zapisnik sa 22 sjednice Skupštine društva
 8. Zapisnik sa 23 sjednice Skupštine društva
 9. -Zapisnik sa 24 sjednice Skupštine društva
 10. -Zapisnik sa 25.sjednice Skupštine Društva
 11. -Zapisnik sa 26.sjednice Skupštine Društva  2020
 12. -Zapisnik sa 27. sjednice Skupstine Društva 2020
 13. -Zapisnik sa 28. sjednice Skupstine Društva 2021
 14. -Zapisnik sa 29. sjednice Skupstine Društva 2021
 15. -Zapisnik sa 30. sjednice Skupstine Društva 2022
 16. -Zapisnik sa 31. sjednice Skupstine Društva 2022
 17. -Zapisnik sa 32. sjednice Skupstine Društva 2022
 18. -Zapisnik sa 33. sjednice Skupstine Društva 2023
 19. -Zapisnik sa 34. sjednice Skupstine Društva 2023

Nadzorni odbor Društva čine tri člana

Članovi Nadzornog odbora u razdoblju od 2014 do 2019 godine

1.  Robert Antičević -predsjednik nadzornog odbora
2.  Ivan Vlašić –  član nadzornog odbora
3.  Tanja Jović – član nadzornog odbora

Zapisnik sa 11. sjednice Nadzornog odbora – Imenovanja novih članova N.O.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA DRUŠTVA

Pravilnik o sistematizaciji,

 1.  Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji 2015
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o sistematizaciji 2015 dopuna
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o sistamatizaciji radnih mjesta 2018
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o sistamatizaciji radnih mjesta 2021
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o sistamatizaciji radnih mjesta 2022

Organizacijska struktura zaposlenih

POVIJEST DRUŠTVA

– 2006. – osnovano Društvo pod nazivom Lošinj parking d.o.o.

– 2009. – promjena predmeta poslovanja Društva

– 2011. – Društvo mijenja naziv u Lošinj usluge d.o.o.

– 2022. – Društvo mijenja sjedište firme – nova lokacija Dražica 17/A