Parkirališta otvorenog tipa

Parkirališta otvorenog tipa karakterizira naplata parkiranja pomoću naplatnih automata uz kontrolu naplate parkiranja, od strane za to ovlaštene osobe, odnosno kontrolora parkirališta. Naplata parkiranja na parkiralištima otvorenog tipa vrši se unaprijed za vrijeme koje će auto biti parkiran na određenom parkiralištu. Parkirališta otvorenog tipa na području Grada Malog Lošinja podijeljena su u zone i to:


nap_autNaplata parkiranja se vrši po za to predviđenom cjeniku – Cijene i uvjeti parkirališta
za 2020. pomoću za to predviđenih automata za naplatu ili putem SMS poruke na broj:         za zonu        0 = 708889,  za zonu 1 = 708887 te za zonu 2 =708884.

U slučaju neplaćanja parkiranja kontrolor parkirališta izdaje dnevnu kartu u iznosu naznačenom u cjeniku. Dnevna karta izdana od strane kontrolora može se platiti općom uplatnicom ili u uredu Lošinj usluga d.o.o. na adresi Dražica 17/A. Ako se izdana dnevna karta plati u uredu Društva u roku od pet (5) dana od dana izdavanja odobrava se popust na istu u iznosu od 50%.

(slika lijevo: primjer naplatnog automata na parkiralištu otvorenog tipa, zona 1)