JAVNO SAVJETOVANJE – o prijedlogu izmjena i dopuna Općih uvjeta usluge parkiranja

By | 12/04/2024

Prema članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13,85/15,69/22.),  davatelj usluge naplate parkirališnih površina dužan je provesti javno savjetovanje kod izmjena i dopuna Općih uvjeta usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama .

U prilogu su dani:
Opći uvjeti usluga parkiranja – prijedlog
Obrazac za komentiranje prijedloga cjenika

Javno savjetovanje otvoreno je 30 dana počevši od dana objave 12.04. do 12.05.2024. godine, a primjedbe se primaju na e-mail reklamacije@losinj-usluge.hr

Detalje i dokumentaciju molimo preuzeti i na našoj stranici :

NATJEČAJI, JAVNA NABAVA ,PLANOVI