Monthly Archives: April 2024

Parkirališta pod naplatom – 2024.g.

By | 15/04/2024

RADNA VREMENA NAPLATE NA PARKIRALIŠTIMA OTVORENI SUSTAV PARKINGA  – 0 ZONA -(SMS 708889)- I. i S.VIDULIĆA i PRIKO – RADNO VRIJEME: – 16.01 do 31.03.2024.g.      –  08:00-16:00h- svaki dan osim nedjelja i praznika, 01.04 do 31.05.2024.g.      –  07:00-23:00h- svaki dan, uključujući i nedjelje i praznike,   01.06 do 30.09.2024.g.,     –  07:00-02:00h- svaki dan, uključujući i… Read More »

JAVNO SAVJETOVANJE – o prijedlogu izmjena i dopuna Općih uvjeta usluge parkiranja

By | 12/04/2024

Prema članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13,85/15,69/22.),  davatelj usluge naplate parkirališnih površina dužan je provesti javno savjetovanje kod izmjena i dopuna Općih uvjeta usluga parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama . U prilogu su dani:– Opći uvjeti usluga parkiranja – prijedlog– Obrazac za komentiranje prijedloga cjenika… Read More »

JAVNO SAVJETOVANJE – o prijedlogu cjenika javne usluge naplate parkirališnih površina

By | 12/04/2024

J A V N I   P O Z I V     Prema članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13,85/15,69/22.),  davatelj usluge naplate parkirališnih površina dužan je provesti javno savjetovanje kod donošenja novog cjenika. U prilogu su dani:– prijedlog cjenika javne usluge naplate parkirališnih površina na području Grada Malog Lošinja,– obrazloženje načina… Read More »

PAYMENT INFO : -SMS / SWIFT / BIC CODE

By | 08/04/2024

. Za plaćanja putem SMS-a poslati registraciju vozila na: 1. Broj 708889 (ŽUTA  – 0 ZONA – Za Stara Riva,Braće Vidulića i Priko);        NAPLATA CIJELU GODINU; 2. Broj 708887 (CRVENA- 1 ZONA – Za Bočac,Dom Zdravlja, Zagazinjine,Nerezine kod marketa i Budovina),                         … Read More »

REKLAMACIJE

By | 01/04/2024

REKLAMACIJE Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14 , 110/15) korisnici svoje reklamacije mogu podnositi isključivo pismenim putem, na sljedeće načine: Osobno ili putem pošte na adresu: LOŠINJ USLUGE D.O.O.DRAŽICA 17/A51550 MALI LOŠINJHrvatska Putem e-maila: reklamacije@losinj-usluge.hr Molimo da u svom prigovoru obavezno navedete adresu i odgovarajuće kontakt podatke na koje će se uputiti… Read More »