PARKIRALIŠTA – zatvorenog i otvorenog tipa

Parkirališta zatvorenog tipa

Parkirališta zatvorenog tipa karakterizira naplata parkiranja na naplatnim mjestima za vrijeme provedeno na parkiralištu, od strane za to ovlaštene osobe odnosno naplatničara parkiranja, prilikom ili neposredno prije odlaska s parkirališta. Parkirališta zatvorenog tipa na području Grada Malog Lošinja su sljedeća:

  1. Javna garaža  Bočac 
  2. Parkiralište Nova obala

Naplata parkiranja na navedenim parkiralištima se vrši po važećem cjeniku –

Cjenik usluge naplate parkirališnih površina 2023

Cjenik usluge naplate parkiranja 2022 

Cjenik komunalnih usluga 2020

 

zat-budovina

2022

  • Garaža Bočac (zatvoreni sustav)

Vremenski period 01.06.-30.0901.10.-31.05
Radno vrijeme07.00-23.00 h08.00-21.00h
Sustav parkinga otvoreniotvoreni
Nedjelja i praznik radnoneradno
Zona I I
Svaki sat10,00 kn 5,00 kn
Dnevna karta (vrijedi 24 sata) 100,00 kn 50,00 kn 
Mjesečna karta (stanari)360,00 kn150,00 kn
Rezervirana parkirna mjesta stanari -godišnje 4.800,00 kn
Rezervirana parkirna mjesta osobe bez prebivališta- godišnje  7.200,00 kn 

Parkirališta otvorenog tipa

Parkirališta otvorenog tipa karakterizira naplata parkiranja pomoću naplatnih automata uz kontrolu naplate parkiranja, od strane za to ovlaštene osobe, odnosno kontrolora parkirališta. Naplata parkiranja na parkiralištima otvorenog tipa vrši se unaprijed za vrijeme koje će auto biti parkiran na određenom parkiralištu. Parkirališta otvorenog tipa na području Grada Malog Lošinja podijeljena su u zone i to:

nap_aut
Hectronic


Naplata parkiranja se vrši po za to predviđenom cjeniku – Cijene i uvjeti parkirališta
za 2022. pomoću za to predviđenih automata za naplatu ili putem SMS poruke na broj:         za zone:  0 = 708889,  za zonu 1 = 708887,  te za zonu 2 =708884.

U slučaju neplaćanja parkiranja kontrolor parkirališta izdaje dnevnu kartu u iznosu naznačenom u cjeniku. Dnevna karta izdana od strane kontrolora može se platiti općom uplatnicom ili u uredu Lošinj usluga d.o.o. na adresi Dražica 17/A.

(slika lijevo: primjer naplatnog automata na parkiralištu otvorenog tipa, zona 1)

Cjenik usluge naplate parkiranja 2022