Monthly Archives: November 2022

Javno savjetovanje o prijedlogu cjenika javne usluge naplate parkirališnih površina

By | 02/11/2022

J A V N I   P O Z I V     Prema članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13,85/15,69/22.),  davatelj usluge naplate parkirališnih površina dužan je provesti javno savjetovanje kod donošenja novog cjenika. U prilogu su dani:– prijedlog cjenika javne usluge naplate parkirališnih površina na području Grada Malog Lošinja,– obrazloženje načina… Read More »