Javno savjetovanje o prijedlogu cjenika javne usluge naplate parkirališnih površina

By | 02/11/2022

J A V N I   P O Z I V    

Prema članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13,85/15,69/22.),  davatelj usluge naplate parkirališnih površina dužan je provesti javno savjetovanje kod donošenja novog cjenika.

U prilogu su dani:
– prijedlog cjenika javne usluge naplate parkirališnih površina na području Grada Malog Lošinja,
– obrazloženje načina na koji je određena cijena naplate, (Elaborat strukture cijena parkinga po zonama). 

– obrazac za komentiranje prijedloga cjenika

Javno savjetovanje otvoreno je 30 dana počevši od dana objave 04.11. do 04.12.2022. godine, a primjedbe se primaju na e-mail reklamacije@losinj-usluge.hr

Detalje i dokumentaciju molimo preuzeti na našoj stranici :

NATJEČAJI, JAVNA NABAVA ,PLANOVI