ODLUKE, PRAVILNICI, ZAKONI

 

CJENIK USLUGA NAPLATE PARKIRALIŠNIH POVRŠINA 2024

CJENIK USLUGE NAPLATE PARKIRALIŠNIH POVRŠINA 2023

OPĆI UVJETI O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

ODLUKA O ORGANIZACIJI PROMETA

ETIČKI KODEKS

ODLUKA O IMENOVANJU POVJERENIKA ZA ETIKU

ZAKON O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA (NN 70/2019)

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NN 25/13. i NN 85/15).

PRAVILNIK O PROMETNIM ZNAKOVIMA,SIGNALIZACIJI I OPREMI NA CESTAMA (NN 92/19)

A.FINANCIJSKI PLANOVI DRUŠTVA LOŠINJ USLUGE

B.IZVJESCE POSLOVANJA DRUŠTVA LOŠINJ USLUGE

C.REGISTAR UGOVORA DRUŠTVA LOŠINJ USLUGE

D.PLANOVI NABAVE (DOKUMENTACIJA I OBRASCI)