ARHIVA NATJEČAJA

By | 08/02/2017

ARHIVA NATJEČAJA

 • ARHIVA NATJEČAJA

 • a).POZIV ZA NATJEČAJ -Izvođenje radova D. Bričina .
  Objava javnog natječaja dana 18.02.2015.g.
  DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVE (Ev.br.nabave: E- MV-01/15) Radovi na izgradnji stambeno-poslovne zgrade u Malom Lošinju- predjel D.Bričina Dokumentacija za preuzimanje:
 • DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE SA PRILOZIMA https://losinj-usluge.hr/?attachment_id=952

  b).POZIV ZA NATJEČAJ – Izvođenje radova N.Obala .
  Objava javnog natječaja – Uređenje parkirališta Nova obala (I Faza)
  a) POZIV NA DOSTAVU PONUDE – NOVA OBALA https://losinj-usluge.hr/?attachment_id=954
  b) Odluka o odabiru Nova Obala Faza I https://losinj-usluge.hr/?attachment_id=956

 • c.)POZIV NA NATJEČAJ – Creska ulica
  1.U skladu sa čl. 34. Odluke o organizaciji prometa (SLN PGŽ 26/09, 32/09, 38/10 , 10/11,8/13 i 18/13) Lošinj usluge d.o.o. objavljuje:
  J A V N I P O Z I V za davanje u zakup ukupno 23 uređenih rezerviranih parkirališnh mjesta u M. Lošinju u Creskoj ulici Dokumentaciju mozete preuzeti ovdje:
  1. JAVNI POZIV https://losinj-usluge.hr/?attachment_id=958 2. UVJETI UZ POZIV https://losinj-usluge.hr/?attachment_id=959
  3. Ponuda OBRAZAC https://losinj-usluge.hr/?attachment_id=957

 • Category: