J A V N I  P O Z I V ZA DOSTAVU PONUDE PRIJEVOZ MRTVAŠKA 2023

By | 06/06/2023

Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13 i 143/13, 120/16,114/22) za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540 Eura (bez PDV-a), naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi,stoga Društvo Lošinj usluge provodi Poziv  za dostavu ponuda za bagatelnu nabavu. Rok trajanja Javnog poziva je od 01.06. do 06.06.2023.g.

Dokumentacija za natječaj: NATJEČAJI, JAVNA NABAVA ,PLANOVI