Monthly Archives: December 2023

J A V N I P O Z I V ZA DOSTAVU PONUDE ZA SAJAM ZA 2024.g

By | 11/12/2023

Naručitelj Lošinj usluge d.o.o. pokrenuo je nabavu:        Održavanje sajma robe široke potrošnje za 2024.g.  Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13, 143/13,120/16 i 114/22), za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti do 26.540,00 Eura (bez PDV-a), naručitelj nije obvezan primjenjivati Zakon o javnoj nabavi. Za sve zainteresirane  molimo… Read More »