Javno savjetovanje o prijedlogu cjenika javne usluge naplate parkirališnih površina

By | 09/05/2022

J A V N I   P O Z I V    

Prema članku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13,85/15.), davatelj usluge naplate parkirališnih površina dužan je provesti javno savjetovanje novog cjenika.

U prilogu su dani:
– prijedlog cjenika javne usluge naplate parkirališnih površina na području Grada Malog Lošinja,
– obrazloženje načina na koji je određena cijena naplate, (Elaborat strukture cijena parkinga po zonama).                                                                                                                                                                                          – obrazac za komentiranje prijedloga cjenika

Javno savjetovanje otvoreno je 30 dana počevši od dana objave 08.04. do 07.05.2022. godine, a primjedbe se primaju na e-mail reklamacije@losinj-usluge.hr

  1. Prijedlog cjenika usluge naplate parkirališnih površina;
  2. Elaborat strukture cijena parkinga po zonama;
  3. Obrazac za komentiranje prijedloga cjenika

Detalje i dokumentaciju molimo preuzeti na našoj stranici :

NATJEČAJI, JAVNA NABAVA ,PLANOVI 

Izvjesce sa provedenog javnog savjetovanja na prijedlog Cjenika usluga parkiranja